OMD

INSIGHTS, IDEAS, RESULTS

PF 2011

English version

Výzkumy

Marketingovým výzkumem se v České republice zabýváme již od roku 1996. Za tuto dobu se nám podařilo vytvořit spoustu unikátních výzkumných studií, které nám pomáhají rychle se zorientovat v produktové kategorii našich klientů a najít tak ideální řešení pro zdokonalení jejich marketingových a komunikačních strategií.
Naším cílem je doručovat komplexní řešení, ne výzkum. Naše práce je postavená na kvalitní analýze relevantních informačních zdrojů a výzkumných řešení na míru klientovi. Ve spojení s expertní znalostí marketingového a mediálního prostředí jsme schopní doručit nejefektivnější řešení.

Zdeněk Kubena
Data Science Director
www.omgresearch.cz


Projekty

Spotřebitelé a recese

Současnou ekonomickou situaci nevidí velká část populace v ČR příliš příznivě. Jak se tento postoj projevuje ve spotřebitelském chování a jak mění se v čase? Mezinárodní projekt porovnávající vnímání ekonomické krize a reakce na ni v rámci několika evropských zemí vyhodnocuje, jak se Češi a sousední národy s recesí vyrovnávají. Sleduje změny od konce roku 2008 a porovnává je se stavem v polovině roku 2009.

Ecards

Používání elektronických pozdravů a přání se velmi rozšířilo a lidé bez rozdílu věku si je vyměňují při mnoha příležitostech. Studie realizovaná v únoru a březnu 2009 testovala na příkladu svátku svatého Valentýna, jak úspěšně lze ecards využít v komerční komunikaci. Výsledkem studie jsou pravidla a doporučení, jak ecards vhodně použít pro podporu značky.

UFO (Understanding Fifties and Over)

Marketingová studie populace starší 50 let mapující životní styl, názory, očekávání, radosti i obavy, spotřebitelské chování a konzumaci médií této významné části populace České republiky. Kombinací kvalitativních i kvantitativních technik vznikla svým rozsahem ojedinělá studie dávající velmi dobrý obraz segmentu 50+. Na základě výsledků studie vznikla i divadelní hra a byla vydána kniha „Přehlížená generace 50+“

POS (Point of Sale)

Místo, kde se výrobky prodávají (=point of sale), se stává stále důležitější částí komunikačního procesu. Zde je možné v poslední fázi rozhodovacího procesu spotřebitele jeho výběr ovlivnit nebo dokonce zvrátit. Projekt POS vyhodnocuje vliv různých reklamní nosičů v prodejnách na nákupní chování zákazníků a zároveň kvantifikuje jejich efekt na celkové prodeje promovaného zboží. Ekonometrická analýza prodejních dat v POS projektu odhaluje rizika a nedostatky klasického výzkumu v oblasti impulsivního chování v nákupním procesu. Projekt vyhodnocuje finanční návratnost (ROI) reklamních akcí v místě prodeje.

Videobannery

Speciální projekt zaměřený na hodnocení efektivity specifického internetového formátu – videobanneru – v porovnání s klasickou TV komunikací. Pomocí systému Snapshots tento projekt vyhodnocuje výsledky reklamní kampaně na internetu stejným způsobem, jako se běžně měří televizní spoty. Závěry studie dávají odpovědi na otázky typu „kolik kontaktů s reklamou na internetu je potřeba k tomu, abychom dosáhli stejný efekt jako v televizi?“ nebo „jaká je cenová efektivita komunikace na internetu versus TV?“.
Nezobrazovat - Nějaké otázky?